Çalıştay III (2020) Konuları

1. Oturum: İdeal Dergi: “Teknik, Hukuki ve Akademik Açıdan İdeal Derginin Yapısı Nasıldır?

2. Oturum: Temiz Akademik Veri Arayışı: “Türkiye Merkezli Dergilerin Metadatası Nasıl?

3. Oturum: Uluslararası İndeksler ve Türkiye Merkezli Dergiler: “A Sınıfı İndekse nasıl girilir, nasıl kalıcı olunur ve kalite nasıl korunur?

Kapanış Oturumu: Değerlendirme ve Çalıştay Kararlarının Açıklanması